วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

การบริหารข้อมูลโครงการด้วย Primavera Project Planner

หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Primavera Project Planner ในระดับสูง โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวางแผนงานในระดับยากๆ การถ่ายโอนข้อมูลจากโครงการอื่นที่ทำไว้แล้ว และการแก้ไขข้อมูลโครงการด้วย Global Change เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการทำงาน พร้อมทั้งส่งผ่านข้อมูลขึ้นสู่ Internet ด้วย Web Publishing Wizard ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอแผนงานโครงการได้สวยงามยิ่งขึ้น และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Primavera Project Planner ในการควบคุมโครงการ

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สร้างโครงการได้จากคำสั่งขั้นสูงใน P3 ได้
 • สามารถสร้างสูตรการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยคำสั่ง Global change ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน
ต้องผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม P3 - 601,602 มาแล้ว

ระยะเวลาอบรม
1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

 • สร้างกลุ่มโครงการ
 • สร้างและเรียกใช้ fragnets
 • การคัดลอกและวางข้อมูลระหว่างโครงการ
 • การเรียกดูความสัมพันธ์ของกิจกรรมใน PERT
 • การนำเข้าและส่งออกจากโปรแกรมไป spreadsheet และรูปแบบไฟล์แบบอื่นๆ
 • การสร้างและกำหนดข้อมูลของตัวเอง
 • การแก้ไขข้อมูลโครงการด้วยคำสั่ง global change
 • การใช้ Primavera Draw
 • การแนบไฟล์วัตถุลงในกิจกรรมในแผนงาน
 • การลิงค์วัตถุลงใน layout
 • การสั่งให้แผนงาน PERT ให้พอดีกับหน้ากระดาษ
 • การแสดงข้อมูล P3 ในรุปแบบไฟล์ Metafile format
 • การสร้างเว็ปเพจโครงการโดยการใช้ Project Wizard

วิทยากร

นที ฤดีสุขสกุล

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา ),วศ.ม.(บริหารงานก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Primavera และเป็นวิศวกรควบคุม

ค่าอบรม
7,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น